TRABALINGUA

Traballamos na lingua: sitio web de novas e información sobre a lingua galega

  • Este web apoia a iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Campaña As Linguas Suman
  • Arquivo de novas

  • Letras Galegas 2009 Consultar o kit para a normalizacion Información sobre os Celga na páxina web de Politica Linguistica Consultar o Nomenclátor de Galicia Consultar a cartografá dos apelidos galegos. Proxecto elaborado polo Instituto da Lingua Galega
  • Documental de divulgación sobre a historia de Galicia emitido na TVG Este web apoia a iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet

Archive for the ‘Subvencións’ Category

Convocatoria de subvencións a entidades sen fin de lucro para fomentar o uso social da lingua

Posted by trabalingua o 11/01/2008

A Secretaría Xeral de Política Lingüística fai pública unha nova convocatoria de axudas ás entidades privadas sen fin de lucro, que desenvolvan actividades destinadas a incrementar o uso social do galego.

A familia, a infancia, a mocidade e o lecer son ámbitos de actuación prioritarios á hora da concesión destas axudas. Reforzar e incrementar a transmisión xeracional do galego, ampliar a presenza da lingua galega nas actividades de lecer, vincular a utilización da lingua con ámbitos de prestixio e modernidade, fomentar o uso do galego nas tecnoloxías da información e a comunicación ou traballar as actitudes positivas cara á lingua galega son algúns dos obxectivos desta convocatoria de subvencións, que se recollen, ademais, no Plan xeral de normalización da lingua galega.

Cada entidade poderá presentar un único proxecto e o prazo para a recepción de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro. Política Lingüística destina unha contía máxima inicial de 850.000 euros.

Ver máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2008

Fonte: web de Política Lingüística

Advertisement

Posted in Subvencións | Comentarios desactivados en Convocatoria de subvencións a entidades sen fin de lucro para fomentar o uso social da lingua

A Consellería de Presidencia publica as subvencións ás entidades locais para a normalización da lingua

Posted by trabalingua o 8/09/2007

A Consellería de Presidencia concede 799 000 euros a 118 entidades locais de Galicia para subvencionar a normalización da lingua galega. Así se recolle na edición do venres 7 de setembro do Diario Oficial de Galicia (DOG).

Estas axudas adoptan catro modalidades: o mantemento dos servizos municipais e provinciais de normalización lingüística xa existentes; a creación de novos servizos municipais e provinciais de normalización lingüística, debidamente xustificados e sempre que exista crédito suficiente; a organización de campañas e elaboración de publicacións co obxecto de lograr a normalización lingüística na entidade local; e o desenvolvemento de campañas de normalización e emprego do galego nos documentos e instrumentos ofimáticos empregados pola Administración local.

Os servizos municipais e provinciais de normalización lingüística deberán contar, cando menos, cun especialista titulado en lingua galega: licenciado en filoloxía galego-portuguesa, en filoloxía galega ou en filoloxía hispánica (sección galego-portugués). Ademais, desenvolverán o seu labor tanto no aspecto lingüístico coma no sociolingüístico.

Fonte: web da Xunta de Galicia

Posted in Administración, Normalización, Subvencións | Comentarios desactivados en A Consellería de Presidencia publica as subvencións ás entidades locais para a normalización da lingua

Convocatoria de subvencións para a normalización nas entidades locais

Posted by trabalingua o 28/05/2007

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicou o 25 de maio de 2007 no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde que regula a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a normalización da lingua galega.

Estas axudas están destinadas a sufragar os custos de contratación de persoal polas entidades locais para a realización das funcións de tradución ao galego dos documentos da Administración local e subvencionar a organización e desenvolvemento de campañas de normalización lingüística e de normalización e emprego do galego nos documentos e instrumentos ofimáticos, empregados pola Administración local.

As modalidades que adoptan estas axudas son as seguintes:

  • Mantemento dos servizos municipais e provinciais de normalización lingüística xa existentes.
  • Creación de novos servizos municipais e provinciais de normalización lingüística, debidamente xustificados e sempre que exista crédito suficiente.

  • Organización de campañas e elaboración de publicacións co obxecto de lograr a normalización lingüística na entidade local.

  • Desenvolvemento de campañas de normalización e emprego do galego nos documentos e instrumentos ofimáticos empregados pola Administración local.

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Fonte: web linguadeamor.eu

Posted in Subvencións | Comentarios desactivados en Convocatoria de subvencións para a normalización nas entidades locais

Resolución de axudas para a edición de materiais curriculares en galego

Posted by trabalingua o 21/08/2006

Un total de 239 proxectos editoriais en formatos impresos, dixitais, visuais e audiovisuais recibirán axudas da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

O departamento que dirixe Marisol López concedeu onte as subvencións a un total de 23 editoriais que presentaron proxectos de materiais curriculares para niveis non universitarios e, por primeira vez, para a formación de adultos. A esta convocatoria presentáronse 376 solicitudes e, en canto aos criterios de concesión, unha nota de prensa da Secretaría especifica que tiveron prioridade aqueles de materias non consideradas de uso obrigatorio en galego. O importe máximo é de seis mil euros e a contía da axuda non pode superar o custo total da publicación.

Fonte: culturagalega.org

Posted in Novidades, Subvencións | Comentarios desactivados en Resolución de axudas para a edición de materiais curriculares en galego